Waktu Solat

Dapatkan widget waktu solat ini

Thursday, March 17, 2016

SKSB sebagai Sekolah Rintis Linus

 PROGRAM LINUS

LINUS ialah akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Saringan). Secara keseluruhannya bermaksud Program Saringan Literasi dan Numerasi. LINUS disasarkan kepada murid-murid yang mempunyai masalah dalam 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Pada tahun 2013 program LINUS dikenali sebagai LINUS 2.0 kerana melibatkan saringan literasi untuk Bahasa Inggeris, berbanding sebelum ini  saringan hanya untuk literasi Bahasa Melayu dan Numerasi untuk Matematik.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...