Waktu Solat

Dapatkan widget waktu solat ini

Tuesday, June 16, 2015

SUSUNAN KELAS ABAD KE 21

Persekitaran fizikal bilik darjah adalah penting bagi pembelajaran kerana ia boleh menggalakkan atau menghalang pembelajaran. Persekitaran bilik darjah yang teratur merupakan sebahagian daripada pengajaran yang berkesan. 

Menurut Marland (1975), suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan ‘kawan’ atau ‘musuh’ dalam pengajaran. Ruang bilik darjah perlu diurus bersesuaian dengan aktiviti pengajaran. Tempat duduk perlu disusun,papan kenyataan dihias dan karel pembelajaran dan rak-rak buku perlu dipasang. Di samping itu, pengurusan bilik darjah juga termasuk menunjukkan sikap positif terhadap sekolah dan pembelajaran secara umum. Seorang guru haruslah sentiasa menunjukkan contoh yang baik kepada anak murid mereka.

Bagi memainkan peranan sebagai pengurus yang berkesan, kita perlulah memahami kesukaran situasi bilik darjah dan mengenali faktor-faktor yang boleh membantu untuk menghasilkan suasana pembelajaran yang sihat.

Antara Contoh Lakaran9


1. Labelkan murid mengikut : 
  • PRESTASI BAIK : A1 - A10
  • SEDERHANA : B1 - B12
  • RENDAH : C1 - C6
  • LINUS : L1 - L2
2.. Kedudukan murid boleh disusun berdasarkan kebolehan murid atau berasaskan keperluan
    PdP(Interaksi murid).

3. Gunakan pelekat kuning bagi melabelkan sudut-sudut tambahan yang dirasakan bersesuaian dan
    namakan sudut tersebut.


                                     
LAKARAN 1                                                           LAKARAN 2


 LAKARAN 3                                                           LAKARAN 4


                                  LAKARAN 5                                                           LAKARAN 6


                                     LAKARAN 7                                                           LAKARAN 8


                                        LAKARAN 9                                                           LAKARAN 10


                                            LAKARAN 11                                                       LAKARAN 12


                                       LAKARAN 13                                                       LAKARAN 14


                                     LAKARAN 15                                                       LAKARAN 16

            LAKARAN 17                                                       LAKARAN 18


                

                                      LAKARAN 19                                                       LAKARAN 20


(credit to http://siscplusppdjj.blogspot.com/2015/02/lakaran-susunan-kelas-abad-ke-21-oleh.html)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...