Waktu Solat

Dapatkan widget waktu solat ini

Saturday, April 4, 2015

Gotong Royong Perdana SKSB(Sarana IBu bapa)

Sarana Sekolah dan Sarana Ibu Bapa adalah satu program yang telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan untuk melibatkan PIBG dan  ibu bapa dalam program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Sokongan dan penglibatan ibu bapa adalah penting dalam membantu pihak sekolah dalam meningkatkan kecemerlangan sekolah

Gotong royong perdana ini telah diadakan pada 5 April 2015,sabtu,kerjasama antara pihak sekolah dan PIBG amat penting dalam menjayakan program ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...